Uddannelser...

Vordingborg Gymnasium & HF udbyder 3-årigt STX og 2-årigt HF:

Besøg fra Kenya

Besøget er et led i vores samarbejde men den Kenyanske skole Kibera Girl Soccer Academy

Vordingborg Gymnasium & HF er en mellemstor uddannelsesinstitution med 65 lærere og 600 elever fordelt på 25 klasser.

Skolen har et bredt udvalg af både sproglige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige studieretninger samt hf. Vi sikrer dermed, at alle unge på Sydsjælland, Møn og Nordfalster har mulighed for at forberede sig til hvilken som helst videregående uddannelse.

Undervisningen foregår i moderne, veludstyrede lokaler – både med hensyn til IT, naturvidenskabelige laboratorier og faciliteter til idræt og kreative fag.

Vordingborg Gymnasium & HF lægger vægt på højt fagligt niveau, moderne undervisningsformer, godt studie- og arbejdsmiljø samt internationalt samarbejde.

Nyheder | 18/11/2014

Clara 3z vinder årets forskerpris
Besøg af Copehhagen Phil
Besøg fra Changzheng High School
Udvekslings- og studierejse til Millau