Uddannelser...

Vordingborg Gymnasium & HF udbyder STX og 2-årigt HF

Gymnavisen

Vordingborg Gymnasium & HF's elevavis. Her kan du læse artikler, anmeldelser og reportager og stort og småt.

Vordingborg Gymnasium & HF er en mellemstor uddannelsesinstitution med 59 lærere og 600 elever fordelt på 24 klasser.

Skolen har et bredt udvalg af både sproglige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige studieretninger samt hf. Vi sikrer dermed, at alle unge på Sydsjælland, Møn og Nordfalster har mulighed for at forberede sig til hvilken som helst videregående uddannelse.

Undervisningen foregår i moderne, veludstyrede lokaler – både med hensyn til IT, naturvidenskabelige laboratorier og faciliteter til idræt og kreative fag.

Vordingborg Gymnasium & HF lægger vægt på højt fagligt niveau, moderne undervisningsformer, godt studie- og arbejdsmiljø samt internationalt samarbejde.

Nyheder | 02/09/2015

Feltundersøgelser i Vadehavet
Aktivitetsdag for 1g
Rektors Translokationstale 2015
Vanessa forsker i årsager til depression