Kemi

Kemi handler om stoffers opbygning og omdannelse. Udover den teoretiske del af faget lægges der i kemiundervisningen stor vægt på det eksperimentelle arbejde i laboratoriet, hvorved du lærer sikker omgang med kemikalier samt forskellige metoder til kemiske
omdannelser og analyser.

De emner, vi arbejder med, relateres til hverdagen, og kan bl.a. indeholde analyser af fødevarer, produktion af lægemidler mm. I undervisningen undersøger vi de muligheder, viden om kemi kan give, men samtidig også de udfordringer forkert brug af kemi kan medføre – herunder bl.a. påvirkninger af miljøet.