Matematik

Den berømte naturvidenskabsmand og filosof Galileo Galilei (1564-1642) erklærede, at ”Naturens Bog er skrevet i det matematiske sprog”.

Store dele af den virkelighed, som omgiver os er altså grundlæggende matematisk, og for at kunne forstå virkeligheden, må man kunne matematik! I gymnasiet arbejder vi teoretisk med matematiske argumenter, som træner dig i at tænke abstrakt og i at ræsonnere. Vi arbejder med symboler i stedet for konkrete tal og opnår derved at kunne anvende de samme metoder på vidt forskellige problemer.

Du vil også opleve matematikken anvendt i praksis på mange forskellige områder af vores hverdag, f.eks. geometri, statistik, vækstmodeller og optimering.