Naturvidenskabelig Faggruppe - NF

Hvis du gerne vil prøve at slå 3 fluer med et smæk, så giver faget NF mulighed for at kombinere Biologi, Kemi og Geografi i et væk for at forstå det naturgrundlag, der omgiver dig, og de muligheder det giver.

Faget har fælles emner som f.eks. sukker, da Vordingborg
Gymnasium & HF er placeret midt i ”sukkerland”, fordi regionen er begunstigede med en jordbund, der er meget næringsrig. I forløbet er der virksomhedsbesøg på Nakskov Sukkerfabrik, hvor duften af ”det hvide guld” og kalk til at rense med er en del af besøget. Bagsiden af medaljen er sukkersyge, som kan være et resultat af for stort et indtag.

De 3 samme fag åbner via deres forskellighed mulighed for at prøve alle mulige arbejdsformer og udstyr f.eks. pipette, kittel og beskyttelsesbriller, når mængden af syre skal titreres/kontrolleres, mikroskopering i et mikroskop når livet bliver småt, og gummistøvler, ur og tommestok når vandføringen for et vandløb skal bestemmes.