Kriseplan

Handleplan i krisesituationer som f.eks. skyderi

Hvis der opstår skyderi på skolen, skal man alarmere politiet på 112 og kontakte skolens kontor, f.eks. ved at ringe på 55365500. Hvis skolens kontor ikke reagerer, ringer man til vagthavende pedel på telefon 22164197.

Administrationen sørger for at informere alle på skolen om sikkerhedsrisikoen.

1. Skyderi i undervisningstiden: Alle i aflåselige lokaler barrikaderer sig så godt som muligt: Låser døren, sætter en stol hen under håndtaget, borde og katedre skubbes hen foran døren. Man afventer i stilhed besked fra politiet.

2. Skyderi i frikvartererne: Alle i aflåselige lokaler barrikaderer sig så godt som muligt: Låser døren, sætter en stol hen under håndtaget, borde og katedre skubbes hen foran døren. Man afventer i stilhed besked fra politiet.

3. Skyderi under skolefest: Lyset tændes og musikken slukkes. Skolen evakueres som udgangspunkt efter sædvanlige evakueringsplan som angivet i brandinstruksen (se denne).  Alle i aflåselige lokaler barrikaderer sig så godt som muligt: Låser døren, sætter en stol hen under håndtaget, borde og katedre skubbes hen foran døren. Man afventer i stilhed besked fra politiet.

Når politiet er kommet frem til skolen, er det dem der overtager styringen.

Efter ulykken evakueres skolen, men kun efter ordre fra politiet. Alle samles på idrætsarealet, og politiet bestemmer hvad der yderligere skal ske.
Alle lærere hjælper administrationen med at få overblik over tilstedeværelsen af alle elever og ansatte.

Derefter følges planen for krisehjælp.

NB: Det er kun rektor eller vicerektor, der udtaler sig til pressen og omverdenen. Alle andre, der måtte blive spurgt, henviser til rektor eller vicerektor.

NB: Ved ulykker og brand følges evakueringsinstruksen.

Den fuldt udfoldede handleplan findes i ’Notat om forebyggelse og håndtering af ulykker som skyderier'.

Notat vedr. forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici