Lærere

Amjed Farooq Afzal (AA), Lærer
Fysik, Matematik
** Mette Abildgaard (MA), Vicerektor
Engelsk, Naturgeografi
Kursusleder
Tlf. 20 63 31 57
Anne Mette Illemann Ziegler (AM), Lærer
Dansk, Spansk
Studievejleder og læsevejleder
Tlf. 22 10 45 89
Anne-Mette Christiansen (AC), Lærer
Musik, Psykologi
International konsulent
Åse Uttenthal (AAU), Lærer
Biologi, Bioteknologi
Bettina Polke Kaliebe (KL), Lærer
Dramatik, Religion, Tysk
Tillidsrepræsentant
Betül Asar (BAS), Lærer
Kemi
Årsvikar
Bjarne Wessel (BW), Uddannelsesleder
Astronomi, Fysik, Matematik
Bjørn Wiinstedt Clausen (BC), Lærer
Fysik, Kemi
Camilla Kaufmann (CKA), Lærer
Dansk
Årsvikar
Christian Romme Vaupel (CV), Lærer
Engelsk, Musik
Christian Selling (CS), Lærer
Samfundsfag, Tysk
Frivillighedsvejleder
Christina Olsson (CO), Lærer
Historie, Spansk
Christina Toftdahl Olesen (CTO), Lærer
Psykologi, Religion
Årsvikar
Christine Brink (CB), Lærer
Engelsk, Fransk
Tutor for udenlandske elever.
Cille Holm Tandrup (CT), Lærer
Dansk, Mediefag
Dorthe Charlotte Hansen (DC), Lærer
Design, Engelsk
Orlov
Dorthe Raunkiær (DR), Lærer
Dansk, Engelsk
Eline Andreasen (EA), Lærer
Dansk, Religion
Erik Ibsen Rømer (EI), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Samfundsfag
Studievejleder og kursusleder
Tlf. 22 75 70 74
Frederik Sorgenfrey (FS), Lærer
Engelsk, Historie
Gymnavisen
Gitte Rye Nielsen (GRN), Lærer
Billedkunst, Fransk
Pædagogikum i skoleåret 2017-2018
Hanne Matras (HMA), Lærer
Biologi, Bioteknologi
Pædagogikum i skoleåret 2017-2018
Hans Jørgen Klarskov Mortensen (KM), Lærer
Dansk, Engelsk
Hans-Henrik Pedersen (HH), Lærer
Idræt, Samfundsfag
Helene Holbek Leganger Berg (HBE), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Henning M. Kristensen (HK), Uddannelsesleder
Dansk, Historie, Mediefag
Information og pressekontakt
Tlf. 21 63 32 77
Henriette Lundbye Petersen (HLP), Lærer
Biologi
Årsvikar
Henrik Mejer (HME), Lærer
Bioteknologi, Kemi
Årsvikar
Ida Louise Ege (ILE), Lærer
Engelsk
Læsevejleder
Jeanette Marie Axelsen (JA), Lærer
Dansk, Matematik
Jens Heiberg Plovdrup (JP), Lærer
Dansk, Filosofi
Jeppe Mordhorst (JM), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Idræt
Jesper Knud Jansson (JJ), Lærer
Idræt, Naturgeografi
Kristina Bjarkø Risager (KR), Lærer
Dansk, Spansk
Lars Kvist Jørgensen (LK), Lærer
Biologi, Historie
Studievejleder
Tlf. 20 19 24 10
Lars Rostgaard Toft (LT), Lærer
Historie, Naturgeografi
Lise Bach (LB), Lærer
Fysik, Matematik
Lone Daugaard Andersen (LDA), Lærer
Billedkunst, Religion
Mads Gelting (MGE), Lærer
Religion
Årsvikar
Marie Barslev (MBA), Lærer
Dansk, Historie
Pædagogikum i skoleåret 2016/2017
Marie Kvist Bondesen (MKB), Lærer
Biologi
Årsvikar
Mette Baunøe (MB), Lærer
Engelsk, Mediefag
Mette Stær (MST), Lærer
Matematik
Michael Langgaard Olesen (OL), Lærer
Astronomi, Fysik, Matematik
Mogens Høher Ovesen (MO), Lærer
Historie, Idræt
Naja Mandrup (NMA), Lærer
Engelsk
Årsvikar
Nicolaj Rasmussen Christiansen (NC), Lærer
Historie, Samfundsfag
Nils Skov Jørgensen (NJ), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Ole Reinhold Skou (OS), Lærer
Matematik
Patrice Descroix (PD), Lærer
Fransk
Per Thrane (PT), Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Peter Fursund (PFU), Lærer
Psykologi
Årsvikar
Rasmus Erhardsen (RE), Lærer
Historie, Idræt
Rune Bredahl Rasmussen (RBR), Lærer
Samfundsfag, Spansk
Pædagogikum i skoleåret 2017-2018
Sandra Stig Illerhag (SSV), Lærer
Dansk, Mediefag
Årsvikar
Sine Maria Frimann (SF), Lærer
Dansk, Historie
Tanja Skouw Jensen (TJ), Lærer
Kemi
Torben Lehn (TL), Lærer
Dansk, Historie, Samfundsfag
Tove Niclasen (TN), Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Trine Vilstrup Husby (HU), Lærer
Dramatik, Engelsk
Troels Hjort Lassen (HL), Lærer
Historie, Idræt
Zenia Menzer (ZM), Lærer
Dansk, Psykologi