Træffetider og information

Ønsker du at komme i kontakt med studievejlederne udenfor normal træffetid, så send en mail eller sms. Så vender de tilbage hurtigst muligt. Du finder deres kontaktoplysninger her: Studievejledere

Studievejledning i uge 8 (19/2-23/2)
Uge 8:
 
 Mandag
 
 4. modul:
 2. modul:
 Erik Ibsen Rømer
 Lars Kvist Jørgensen
   Tirsdag  3. modul:  Anne Mette Ziegler
   Onsdag  3. modul:  Erik Ibsen Rømer
   Torsdag  3. modul:  Lars Kvist Jørgensen
Studievejledning i uge 9 (26/2-2/3)
Uge 9:

 
 Mandag

 
 3. modul:
 3. modul:
 4. modul:
 Lars Kvist Jørgensen
 Anne Mette Ziegler
 Erik Rømer
   Onsdag  3. modul:  Lars Kvist Jørgensen
   Torsdag  2. modul:  Erik Ibsen Rømer
   Fredag  3. modul:  Anne Mette Ziegler
Studievejleder og klasser
Lars Kvist Jørgensen  1a, 1m, 1v, 2a, 2v, 2z, 3x, 3z, 2p
Erik Ibsen Rømer  1b, 2b, 2m, 3b, 3v, 3y, 1q, 2q
Anne Mette Illemann Ziegler  1x, 1y, 1z, 2x, 2y, 3a, 3m, 1p


Alle klasser i HF og STX har en studievejleder, der følger hver enkelt elev og klassen gennem de 2 eller 3 år uddannelsen varer. Studievejlederen skal hjælpe eleverne til at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejlederne samarbejder med ledelsen, SU-medarbejderen, klassens teamleder, tutorer (HF), mentorer og andre lærere om den enkelte elev og klassen. Studievejlederens opgaver fordeler sig dels som kollektiv vejledning, dels som individuel vejledning.

Den kollektive vejledning er f.eks om arbejdsvaner og studieteknik samt orientering om skoleforløbet, valgfag og fagvalg samt valg af studieretning efter grundforløbet – den individuelle vejledning er samtaler i starten af 1.g og 1.HF, hvor studievejledern/- tutorerne med udgangspunkt i uddannelsespapirerne fra Folkeskolen drøfter eventuelle overgangsproblemer.

Studievejlederne svarer selvfølgelig på spørgsmål vedrørende SU.

Derudover kan alle elever tale med studievejlederen om faglige, økonomiske og personlige problemer og vi kan henvise til Vordingborg Kommunes Ungdomsrådgiver, hvis problemerne kræver en samlet indsats. Som udgangspunkt har studievejlederne tavshedspligt, da det er vigtigt at opretholde et fortrolighedsforhold.

Studievejlederne har faste træffetider. Alle elever og evt. forældre kan træffe aftale om samtaler med den enkelte vejleder.