Det almene gymnasium - STX

Den overordnede struktur i gymnasiet
STX består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet er et kort tre måneders forløb, hvor alle har de samme fag. Studieretningsforløbet varer resten af uddannelsens tre år og består af en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Valg før start
Når du tilmelder dig det almene gymnasium på Vordingborg Gymnasium & HF skal du vælge:
• Et kunstnerisk fag: Billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.
• Et 2. fremmedsprog: Tysk, fransk eller spansk.

Du skal ikke vælge studieretning på forhånd. Det sker først i slutningen af grundforløbet, efter at du har fået en grundig introduktion til gymnasiets fag og studieretninger. Vi hjælper og vejleder dig med andre ord til at vælge den helt rigtige studieretning.

Grundforløb Studieretningsforløb
Dansk Dansk A
Matematik Matematik C eller B
Engelsk Engelsk B
Samfundsfag Samfundsfag C
2. fremmedsprog 2. fremmedsprog B eller A
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Idræt Idræt C
Naturvidenskabeligt Grundforløb Historie A
Almen Sprogforståelse Fysik C
  Religion C
Oldtidskundskab C
To af følgende fag: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C
To eller tre Studieretningsfag - afhængig af studieretning
To eller tre Studieretningsfag - afhængig af studieretning

Grundforløbet
Indtil første uge af november har alle elever, der starter i gymnasiet, et såkaldt Grundforløb. Det er ens for alle, og som du kan se i skemaet herover, indeholder det både en række kendte fag og to forløb – Naturvidenskabeligt grundforløb
og Almen sprogforståelse – som inddrager flere fag i samspil.

Tilsammen giver fagene en bred faglig indsigt samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder, og danner dermed grundlag for dit valg at studieretning, som finder sted i slutningen af grundforløbet.

Læs mere om studieretninger og valgfag

Teamleder
Hver klasse har en teamleder (klasselærer), som sikrer sammenhængen i uddannelsen og koordinerer det faglige og tværfaglige samarbejde. Teamlederen er desuden særlig aktiv ved starten af både grundforløbet og studieretningsforløbet, hvor han eller hun er tovholder på ”Projekt Fællesskab”, der sikrer en god, tryg skolestart for den enkelte og en god klasserumskultur i de forskellige klasser.

Valg af studieretning
Ved afslutningen af grundforløbet skal du som sagt vælge studieretning. Vi udbyder 13 studieretninger fordelt på det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område. Inden du vælger, får du en grundig vejledning fra skolens lærere og studievejledere.

Skulle den ønskede studieretning ikke blive oprettet, rådgiver vi dig, så du gennem studieretning og valgfag tilsammen kommer så tæt på dine ønsker som muligt.

Læs mere om Det alemen gymnasium - STX og om vores studieretninger i Orienteringshæftet:

Studieretningsforløbet
Studieretningsforløbet indeholder både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Studieretningsfagene er ofte obligatoriske fag, men på et højere niveau. De indgår i et tæt samarbejde om bl.a. projekter – et samarbejde som også inddrager de obligatoriske fag.
Valgfag kan være obligatoriske fag, der hæves til et højere niveau, eller det kan være helt nye fag.