Studieretninger og valgfag - 2017

Valg før start
Når du tilmelder dig det almene gymnasium på Vordingborg Gymnasium & HF skal du vælge:
• Et kunstnerisk fag: Billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.
• Et 2. fremmedsprog: Tysk, fransk eller spansk.

Du skal ikke vælge studieretning på forhånd. Det sker først i slutningen af grundforløbet, efter at du har fået en grundig introduktion til gymnasiets fag og studieretninger. Vi hjælper og vejleder dig med andre ord til at vælge den helt rigtige studieretning.

Område Studieretningsfag
Naturvidenskabelige studieretninger 
Matematik A - Fysik B - Kemi B
Matematik A - Fysik A - Kemi B
Matematik A - Kemi A - Fysik B
Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B
Biologi A - Kemi B
Samfundsvidenskabelige studieretninger
 
Samfundsfag A - Matematik A
Samfundsfag A - Engelsk A
Sproglige studieretninger


 
Engelsk A - Spansk A - Fransk fortsætter B
Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter B
Engelsk A - Fransk begynder A - Samfundsfag B
Engelsk A - Tysk fortsætter A - Samfundsfag B
Kunstneriske studieretninger
 
Musik A - Engelsk A
Musik A - Matematik A

Du kan læse mere om de forskellige studieretninger i vores Orienteringshæfte:

Adgangskortet
Adgangskortet STX kan du se hvilke studieretninger der giver adgang til hvilke videregående uddannelser.Når du bruger Adgangskortet, skal du selv anføre det obligatoriske 2. fremmedsprog, hvis det ikke er et af dine studieretningsfag samt dine valgfag.

Denne version af Adgangskortet er ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på ug.dk herefter.

Valgfag kan være obligatoriske fag, der hæves til et højere niveau, eller det kan være helt nye fag. Du kan se valgfagene og deres niveauer i skemaet herunder. Beskrivelserne af alle vores fag kan du læse mere om her: Fag

Valgfag for det Almene Gymnasium - STX Niveau
Astronomi C
Billedkunst C, B
Biologi C, B, A
Dramatik C, B
Engelsk A
Filosofi C
Fransk begynder A
Fransk fortsætter B, A
Fysik B, A
Idræt B
Kemi C, B, A
Latin C
Matematik B, A
Mediefag C, B
Musik C, B
Naturgeografi C, B
Psykologi C, B
Religion B
Samfundsfag B, A
Spansk A
Tysk fortsætter B, A

Det er ikke sikkert, at alle valgfag oprettes. Hvis du vil være sikker på et valgfag, skal du vælge en studieretning med det pågældende fag.