HF - Højere Forberedelseseksamen 2017

HF (Højere Forberedelseseksamen)
HF er den korte 2-årige gymnasiale ungdomsuddannelse, der er skræddersyet til dig, der ønsker en kort eller mellemlang videregående uddannelse – fx en professionsbachelor uddannelse som sygeplejerske, lærer, pædagog, fysioterapeut eller lignende. Men du kan også bruge HF til at læse videre på universitetet, hvis du vælger en udvidet fagpakke.

Den overordnede struktur på HF
HF er delt op i fire semestre og består af obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. De to første semestre, dvs. 1.hf, indeholder kun obligatoriske fag, hvoraf flere afsluttes allerede her. I 3. og 4. semester har du valgt fagpakke og valgfag og har kun få obligatoriske fag. Fagene fordeler sig som vist i skemaet nedenunder. 

1.hf, 1. semester 1.hf, 2. semester
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Matematik C Matematik C
Naturvidenskebelig Faggruppe
(Biologi C, Geografi C, Kemi C)
Naturvidenskebelig Faggruppe
(Biologi C, Geografi C, Kemi C)
Kultur- og samfundsfagsgruppen
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Kultur- og samfundsfagsgruppen
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Praktisk-musisk fag
(Musik C, Billedkunst C eller Idræt C)
 
2.hf, 3. semester 2.hf, 4. semester
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Kultur- og samfundsfagsgruppen
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Større Skriftlig Opgave (SSO)
Fagpakkefag Fagpakkefag
Valgfag Valgfag

Valg før start
Når du tilmelder dig HF på Vordingborg Gymnasium & HF, skal du vælge om du i 1. semester vil have Idræt eller et kunstnerisk fag (Musik eller Billedkunst). Dine valgfag og din fagpakke vælger du først i løbet af 2. semester. Det sker efter en grundig vejledning fra skolens lærere og studievejledere.

Læs om HF i Orienteringshæftet:

Fagpakker
En fagpakke er en kombination af to fag, der har et naturligt fagligt samspil og er målrettet et særligt videregående uddannelsesområde. Fagpakkerne består af obligatoriske fag, der er hævet til B-niveau eller af helt nye fag på C-niveau. Vordingborg Gymnasium & HF udbyder 8 almindelige fagpakker og en udvidet fagpakke, som ligger oveni de almindelige fagpakker:

Fagpakke Fag
Pædagogik og undervisning Samfundsfag B – Psykologi C
Musik og mennesker Musik B – Psykologi C
Idræt og mennesker Idræt B – Psykologi C
Sundhed og mennesker Biologi B – Psykologi C
Matematik og samfund Samfundsfag B – Matematik B
Idræt og samfund Idræt B – Samfundsfag B
Medier og samfund Samfundsfag B – Mediefag C
Natur og samfund Naturgeografi B – Samfundsfag B
Universitetspakken (udvidet fagpakke) Engelsk A – Tysk F. B – Matematik B

Når du skal vælge fagpakke, er det en god idé at medtænke, hvad du vil bruge din HF-eksamen til, når du efter to år skal videre i dit uddannelsesforløb. Fagpakkerne er designet forskelligt, så de styrker dine forudsætninger for at starte på forskellige videregående uddannelser.

Mulige valgfag på HF
Skolen udbyder nedenstående valgfag, men det er ikke sikkert, at alle valgfag oprettes. Det kommer bl.a. an på antallet af ansøgere til faget:

 Billedkunst C eller B  Biologi B
 Dramatik C  Filosofi C
 Fysik C  Idræt C eller B
 Kemi B  Matematik B
 Mediefag C  Musik C eller B
 Naturgeografik B  Psykologi C
 Religion B  Samfundsfag B

Projekt- og praktikforløb
I løbet af din HF-uddannelse skal du gennemføre mindst tre projekt- og praktikforløb. Forløbene skal hjælpe dig til at indkredse dine faglige og erhvervsmæssige interesser, understøtte dit valg af fagpakke og i sidste ende dit valg af videre uddannelse. Projekt- og praktikforløbende knyttes til fagene og bliver en kombination af faglig fordybelse og praktisk ”feltarbejde”. De vil altid indeholde en faglig opgaveløsning og vil kunne afvikles på skolen, på en lokal uddannelsesinstitution eller på en privat eller offentlig arbejdsplads.

Introduktionsperiode
Dine første fire uger som HF-elev på Vordingborg Gymnasium & HF bliver en periode, hvor du introduceres til skolen og til de studie- og arbejdsmetoder, der bruges på HF. Der vil være kurser i matematik, engelsk, læse- og notatteknik samt skriftlig fremstilling, så du får styrket dine studiefærdigheder og i det hele tage får en god overgang fra grundskolen til din nye ungdomsuddannelse.

Teamleder
Hver HF-klasse har en teamleder (klasselærer), som sikrer sammenhængen i uddannelsen og koordinerer det faglige og tværfaglige samarbejde. Teamlederen er desuden særlig aktiv ved starten af første semester, hvor han eller hun er tovholder på ”Projekt Fællesskab”, der sikrer en god, tryg skolestart for den enkelte og en god klasserumskultur i de forskellige klasser.