Vikariat

Vikariat til besættelse

VIKARIAT I MEDIEFAG OG DANSK

Vi søger en vikar i mediefag og dansk med forventet tiltrædelse medio januar 2018. ​Vikariatets varighed er til juni 2018.

Om skolen
Vordingborg Gymnasium & HF har i indeværende skoleår 25 klasser fordelt med 21 stx og 4 hf. Vi er ca. 75 ansatte.
Vi er medejere af et center, der bl.a. rummer et teater, som vi har rådighed over, og en stor kantine. Vi har et pædagogisk værksted med et højt serviceniveau, hvor man kan få trykt sine undervisningsmaterialer.
Vi afsætter tilstrækkelig mange ressourcer til undervisningsmidler, så vi til stadighed kan opdatere og forny undervisningsmaterialerne.
Vi har en solid økonomi, der også i fremtiden sikrer undervisning af høj kvalitet.
Vi tilbyder bærbar computer, Ipad og arbejdsgiverbetalt hjemmeopkobling til alle ansatte.
Vi har gode fysiske rammer med bl.a. lærerarbejdspladser.
Vi har en ny sciencebygning med bl.a. nye laboratorier og studieområder.
Vi har en særdeles kompetent administration med et højt serviceniveau der sikrer skolens lærere det bedste grundlag for at videreudvikle en undervisning på højt niveau.
Vi er medlem af Danske Science Gymnasier, Science Talenter, Akademiet for Talentfulde Unge og internationale netværk.

Hvis du har spørgsmål
Du kan læse mere om Vordingborg Gymnasium & HF her på siden - bl.a. om skolens profil.
Du er også meget velkommen til at kontakte vicerektor Mette Abildgaard på tlf. 55 36 55 00 og udenfor kontortid på tlf. 20 63 31 57.

Send din ansøgning
via Gymnasiejob.dk senest den 20. november 2017
Ansøgningerne behandles løbende.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst for lærere ved statslige institutioner.

Vi ønsker at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund