ATU-diplom 2018

Diplom til ATU-elever

Mandag den 22. januar 2018 dimitterede 3 talentfulde 3g’ere fra Akademiet for Talentfulde Unge. Der var diplomoverrækkelse på Nørre Gymnasium, som var vært ved et flot arrangement, som samtidig markerede Akademiets 10 års jubilæum.

Rektor på Nørre Gymnasium, Jens Boe Nielsen, fortalte om Akademiets opstart i forbindelse med gymnasiereformen fra 2005. Regeringen valgte på daværende tidspunkt at afsætte midler til at tilgodese de dygtigste elever og dermed etablere tilbud til denne gruppe elever. En af årets dimittenderne talte om, hvordan de 2 år med Akademiet for Talentfulde Unge havde sikret en base, hvor han følte sig meget hjemme, og han udtrykte stor taknemmelighed over at have været en del af Akademiet.


Rektor Jens Boe Nielsen byder velkommen. Foto: Mette Abildgaard

Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud til de gymnasieelever, som har overskud til ekstra særlige akademiske tilbud og har en bred faglig interesse. De talentfulde elever udfordres i løbet af 2 år med diverse seminarer, workshops, foredrag, virksomheds- og universitetsbesøg. Akademiet udfordrer de unge både fagligt og socialt og styrker deres akademiske og personlige udvikling.

De 3 dimittender fra Vordingborg Gymnasium & HF er:

August Schollain Birckner – 3z
Jakob Hedegaard Poulsen – 3z
Tjalfe Severin Clemensen – 3z

Derudover modtager Cassandra Kirkaas 3m deltagerdiplom som bevis på deltagelse i udvalgte seminarer på Akademiet.

Tillykke!