Lektiecafé

Skolen tilbyder hjælp til dem, der føler, der er problemer med den skriftlige fremstilling og planlægning af lektiearbejdet. Lektiecaféen holder åbent efter skoletid fra kl. 15.15 - 16.15 i lokale 6.03.

Nærmere oplysninger på infotavlerne og i skemaet i Lectio. Følgende fag kan efter behov tilbydes: engelsk, tysk, fransk, spansk, matematik, fysik, kemi og biologi. Der er ikke lektiecafé i flex-ugerne!

Lectiecafé skoleåret 2019-2020
Hold øje med dit skema i Lectio eller opslag på infotavlerne.
Her vil det fremgå, hvilke eftermiddage lektiecaféerne ligger.