Samlinger

Cirka hver fjerde uge afholdes der samling i teatersalen for alle elever. Samlingsudvalget laver en dasorden, hvor der veksles mellem praktiske oplysninger fra ledelse, lærere, elever og udvalg til mere underholdende indslag som musik og mediefagsproduktioner.

Samlingsudvalget arrangerer også et par årlige fællestimer, fx med foredragsholdere udefra. Nærmere information samt tidspunkter for arrangementerne kan ses i skemaet i Lectio.

Samlinger i skoleåret 2020-2021
Samlingerne begynder kl. 10.25, hvis ikke andet er anført
 1. september  Samling m. information om råd og udvalg
 6. oktober  Samling
 4. november  Samling
 23. november  Samling 1g - juleboder (AFLYST)
 8. december  Samling
Fællesarrangementer i skoleåret 2020-2021
Start- og slutidspunkt vil fremgå af skemaet i Lectio