Studieture

Studieture STX

Studieture foregår normalt i 2.g efter følgende regler:

 • Har et fagligt relevant program
 • Har normalt deltagelse af to lærere og alle elever
 • varer max. 5 dage

Vedrørende økonomi gælder følgende:

 • Rejse- og opholdsudgifter må maksimalt være 3500 kr.
 • Leveomkostninger og lommepenge kommer oveni.
 • Transportudgifter på rejsedestinationen kommer oveni.

Forsikring:

 • Du skal være dækket af egne forsikringer.
 • Du skal medbringe det gule sundhedskort, som dog ikke dækker hjemtransport.
 • Vi anbefaler, at du tegner forsikring for hjemtransport eller undersøger, om egen/familiens forsikring dækker.
 • Du skal medbringe det blå sygesikringskort, som dækker f.eks. tandbehandling. Det kan bestilles via borger.dk

Studieture HF

Foregår i 2.hf efter følgende regler:

 • Har et fagligt relevant program.
 • Varer max. 5 dage.

Vedr økonomi gælder følgende:

 • Rejse- og opholdsudgifter må maksimalt være 2500 kr.
 • Leveomkostninger og lommepenge kommer oveni.
 • Transportudgift på rejsedestinationen kommer oveni.

Forsikring:

 • Du skal være dækket af egne forsikringer.
 • Du skal medbringe det gule sygesikringskort, som dog ikke dækker hjemtransport.
 • Vi anbefaler at du tegne forsikring for hjemtransport eller undersøge, om egen forsikring dækker.
 • Du skal medbringe det blå sygesikringskort, som dækker f.eks. tandbehandling. Det kan bestilles via borger.dk