Elevcoach

Stilling som elevcoach

Vordingborg Gymnasium & HF søger pr. 1 august en elevcoach, som skal bidrage til at understøtte skolens målsætning om, at endnu flere unge i Vordingborg får en uddannelse.

Vordingborg Gymnasium & HF er en lokalt forankret skole, som tager ansvar for, at alle områdets unge kan få en relevant uddannelse på et højt niveau. Eleverne er glade for skolen og prioriterer at være her, og der er en rigtig god stemning både blandt elever og ansatte. Skolen lægger stor vægt på, at trivsel og faglig udvikling går hånd i hånd, og derfor er der knyttet faste klasselærere, studievejledere og uddannelsesledere til alle skolens klasser. Disse har tilsammen ansvaret for at sikre trivsel og udvikling for såvel enkeltelever som klasser og hold. 

På Vordingborg Gymnasium & HF ønsker vi imidlertid at styrke trivslen endnu mere. Vi opretter derfor en helt ny stilling som elevcoach, der skal være en central person i skolens støtte- og hjælpefunktioner. Elevcoachen kan være den første, som eleverne henvender sig til, når de har brug for personlig rådgivning og hjælp. Dette kan udspringe af et behov for gode råd og vejledning om studieteknik, men også af problemer i hjemmet eller problemer på skolen. Det kan f.eks. være  

 • Langvarig sygdom hos eleven
 • Misbrug hos eleven
 • Misbrug, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller vennekreds
 • Konflikter med elever, lærere eller i hjemmet
 • Oplevelser af lavt selvværd, pres eller stress.
 • Eksamensangst 

Profil
Vi forventer, at du er en venlig, rammesættende, robust, effektiv og initiativrig person med relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Endvidere forventes du at kunne hjælpe en elev med at få sat ord på det, der er svært, og hjælpe dem til at finde måder, de kan løse deres udfordringer på og derigennem fastholde dem i deres uddannelsesforløb. Det er en forudsætning, at du har lyst til at skabe relationer til de unge og håndtere deres problemstillinger, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med samarbejde med forskellige faggrupper. 

Specifikke opgaver 

 • Støtte til elever
 • Opsøgende arbejde f.eks. ved deltagelse i elevarrangementer og elevfester
 • Tæt samarbejde med skolens studievejledere, lærere og ledelse om fastholdelse af elever
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere bl.a. kommunens Ungecenter og SSP
 • Opfølgning på elevers fravær
 • Indgå i mentorordning for udvalgte elever
 • Konfliktløsning 

Arbejdstiden forventes at være 37 timer ugentligt og tilrettelægges efter skolens feriekalender. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Stillingen forventes besat fra 1. august 2021.  

Vordingborg Gymnasium & HF er et mellemstort gymnasium med ca. 630 elever og 75 ansatte. En nærmere beskrivelse af skolen og de mange aktiviteter kan læses her på siden eller på skolens Facebookside.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Jakob Stubgaard på tlf.: 29 12 55 66 eller jst@vordingborg-gym.dk.

Ansøgningen 
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer via Jobindex.dk. Her kan du også læse mere om stillingen.

Ansøgningsfrist
17. maj 2021 kl. 12.00