Æstetisk Udvalg

Æstetisk udvalg vedtog følgende på udvalgets første møde 21/9-2016:

Medlemmer: Ib, CB, CKA, MB, HBE, KL og LDA (Ib deltager ikke i møderne)

Formand og mødeindkalder: LDA

Arbejdsområde:
Primært: forskønnelse af de fysiske rammer på hele skolen, inkl. udendørsarealer
Sekundært: at tage stilling til indkøb af større kunstværker.

Muligheder: påpege problemer og undersøge løsninger.
Økonomisk løses det ad hoc, og vi bør også overveje at søge fonde osv.

Beslutningsmuligheder: æstetisk udvalg indstiller løsningsmuligheder på større æstetiske problemer. Æstetisk udvalg træffer ellers konsensusbeslutninger.

Konsulenten i indkøbsudvalget foretager kontakt til entreprenører osv.

Møder: Efter behov. Forslag til dagsorden sendes til LDA