Pædagogisk Forum

Pædagogisk Forum består af skolens pædagogiske personale plus ledelse. TAP og repræsentanter for elevrådet kan deltage i de møder, hvor det er meningsfuldt.

Pædagogisk Forums centrale funktion er at debattere, skabe og styrke konsensus om skolens mål, strategi og udvikling.

Pædagogisk Forum kan drøfte alle pædagogiske temaer, der vedrører skolens virksomhed. De temaer, der kan drøftes, er f.eks. arbejdets tilrettelæggelse, pædagogiske principper, skolens relation til andre (uddannelses-)institutioner og organisationer m.v.
Skolens strategi, udvikling og organisation er centralt for PF.

PF er tillige et forum for gensidig information.

Pædagogisk udvalg fungerer som forretningsudvalg. Forretningsudvalget træffer ikke beslutninger og påtager sig ikke ansvar.

Ledelsen udarbejder i samråd med forretningsudvalget dagsorden for de enkelte møder, og alle ansatte opfordres til at byde ind med forslag og initiativer, der kan styrke skolens virksomhed og udvikling (jf. pkt. 1).

Ledelsen fungerer som mødeledelse.

Pædagogisk Forum nedsætter udvalg på et møde i marts/april.

Forud for skoleårets begyndelse fastlægges op til 6 møder i løbet af året i forbindelse med den almindelige årsplanlægning.

Denne forretningsorden gælder for et år og skal således vedtages hvert år på skoleårets sidste PR-møde med virkning for det kommende skoleår.

Denne forretningsorden trådte i kraft 12. september 2016 og evalueres på PF-mødet 26. april 2017