Aktivitetsudvalget

Kommissorium for Aktivitetsudvalget

Udvalgets medlemmer:

 • Der vælges 3 medlemmer blandt Pædagogisk Forums medlemmer. De vælges før sommerferien for det kommende skoleår.
 • Udvalget præsenterer sig på skoleårets første samling, hvorefter alle skolens elever har mulighed for at melde sig til udvalget.
 • Ved første møde fordeler udvalgets medlemmer sig i de forskellige underudvalg:
  • Samlingsudvalg
  • Bioudvalg
  • Teaterudvalg
  • Overnatningsudvalg
  • Friluftsudvalg
  • Etc.

Formålet for Aktivitetsudvalget er:

 • At samle skolen om aktiviteter af alsidig karakter – både i og uden for den normale skoletid
 • At udbygge samarbejdet mellem elever og lærere – dels i udvalgsarbejdet og dels gennem den praktiske gennemførelse af de forskellige arrangementer og aktiviteter.