Fredagscaféudvalget

Kommissorium for Fredagscaféudvalget

Udvalgets medlemmer:

  • Der vælges 1 medlem blandt Pædagogisk Forums medlemmer. Medlemmet vælges før sommerferien for det kommende skoleår.
  • Udvalget præsenterer sig på skoleårets første samling, hvorefter alle skolens elever har mulighed for at melde sig til udvalget.
    • Der kan højest sidde 30 elever i udvalget. Melder flere end 30 elever sig efter samlingen, sammensætter lærerrepræsentanten udvalget, så der er bred repræsentation blandt årgangene.

Formålet for Aktivitetsudvalget er:

  • At afvikle en fredagscafé ca. én gang om måneden