HF-rådet

Kommissorium for HF-rådet

HF-rådets sammensætning er:
To repræsentanter fra hver hf-klasse, valgt af og blandt eleverne i hver enkelt klasse.
Rektor og Vicerektor.
Klassernes teamledere deltager i møderne.

Rådet mødes mindst to gang hvert semester. Mødernes formål er at styrke trivslen i HF klasserne samt kontakten klasserne imellem.

Forud for mødet udsender vicerektor en dagsorden via lectio. Både elever og lærere kommer med forsalg til dagsorden.