Kantineudvalget

Kommissorium for Kantineudvalget

Kantineudvalgets medlemmer:
En ledelsesrepræsentant og en repræsentant for personalet samt to repræsentanter der er valgt af og blandt eleverne.
ZBC er repræsenteret ved et tilsvarende antal medlemmer.
Bettina Hansen (Kantina) deltager i møderne.

Udvalget mødes 2 gange årligt (og i øvrigt efter behov) og indkaldes af ZBCs ledelsesrepræsentant.

Udvalget kan behandle, rådgive og udtale sig om bl.a.:

  • Madens kvalitet og udvalget af mad
  • Kantinens service
  • Leveringer i forbindelse med større arrangementer og møder
  • Øvrige spørgsmål med relevans for kantinen.