Økonomisk Udvalg

Kommissorium for Økonomisk Udvalg

Udvalgets faste medlemmer er:
Rektor, vicerektor og to administratorer, der har ansvar for henh. bogdepot og økonomi.
Pædagogisk Forum vælger to repræsentanter blandt lærerne.
Eleverne vælger to repræsentanter blandt elevene.

Udvalget mødes én gang årligt (i december) for at medvirke til fordelingen af undervisningsmidler til fagene.
Hver faggruppeleder indleverer efter samråd i faggruppen ønsker til det kommende års fagbudget.
Økonomisk udvalg får udleveret ønskerne fra alle fag forud for udvalgsmødet, hvor fagenes ønsker vurderes. På grundlag af denne vurdering træffes afgørelse om fagenes budgetter, som så forelægges Pædagogisk Forum.

I særlige tilfælde kan der indkaldes til ekstraordinære møder.