Pædagogisk Udvalg

Kommissorium for Pædagogisk Udvalg

Udvalgets medlemmer:
Der vælges 4 lærere blandt Pædagogisk Forums medlemmer og 2 elever.
Medlemmerne vælges for en toårig periode.
Der vælges en formand blandt de 4 lærermedlemmer, som står for kontakten til Pædagogisk Forum og til ledelsen.
To ledelsesrepræsentanter er knyttet til udvalget.

Formålet for Pædagogisk Udvalg er:

  • at holde sig orienteret om det pædagogiske udviklingsarbejde lokalt og generelt
  • at sikre at skolens pædagogiske initiativer skal sigte mod at opfylde skolens vision og strategi
  • at opsamle ønsker og ideer fra lærere og elever
  • at tage initiativ til pædagogiske tiltag og forslag til iværksættelse af almen- og it-pædagogiske kurser og kursusdage.
  • at planlægge pædagogiske dage
  • at rådgive skolens ledelse om almen- og it-pædagogiske udviklingsmuligheder og udviklingsstrategier

Udvalget er forpligtet til at drøfte større initiativer med Pædagogisk Forum.

PU fungerer som forretningsudvalg for Pædagogisk Forum.

Pædagogisk Udvalg 2016