Dagsorden & referater

Dagsorden og referater
Referat:  Onsdag den 17. marts 2021 - virtuelt møde
Referat:  Torsdag den 10. december 2020 - virtuelt møde
Referat  Tirsdag den 22. september 2020
Referat:  Mandag den 11. maj 2020
Referat:  Tirsdag den 31. marts 2020 - virtuelt møde         
Referat:  Tirsdag den 10. december 2019
Referat:  Torsdag den 19. september 2019
Referat:  Mandag den 20. maj 2019 (ekstraordinært møde)
Referat:  Tirsdag den 14. maj 2019
Referat:  Torsdag den 28. marts 2019
Referat:  Torsdag den 7. marts 2019
Referat:  Tirsdag den 4. december 2018
Referat:  Tirsdag den 18. september 2018
Referat:  Onsdag den 16. maj 2018
Referat:  Torsdag den 22. marts 2018

Kommende møder:
Tirsdag 8. juni 2021