Dagsorden & referater

Dagsorden og referater
Referat: Tirsdag den 18. september 2018
Referat: Onsdag den 16. maj 2018
Referat: Torsdag den 22. marts 2018
Referat: Onsdag den 13. december 2017
Referat: Mandag den 18. september 2017
Referat: Onsdag den 17. maj 2017
Referat: Onsdag den 15. marts 2017
Referat: Tirsdag den 6. december 2016
Referat: Tirsdag den 20. september 2016
Referat: Onsdag den 18. maj 2016
Referat: Torsdag den 17. marts 2016

Kommende møder:
Tirsdag den 4. december kl. 16.00-21.00
Torsdag den 28. marts kl. 17.00-19.00
Tirsdag den 14. maj kl. 17.00-19.00