Dagsorden & referater

Dagsorden og referater
Referat:  Mandag den 11. maj 2020
Referat:  Tirsdag den 31. marts 2020 - virtuelt møde         
Referat:  Tirsdag den 10. december 2019
Referat:  Torsdag den 19. september 2019
Referat:  Mandag den 20. maj 2019 (ekstraordinært møde)
Referat:  Tirsdag den 14. maj 2019
Referat:  Torsdag den 28. marts 2019
Referat:  Torsdag den 7. marts 2019
Referat:  Tirsdag den 4. december 2018
Referat:  Tirsdag den 18. september 2018
Referat:  Onsdag den 16. maj 2018
Referat:  Torsdag den 22. marts 2018
Referat:  Onsdag den 13. december 2017
Referat:  Mandag den 18. september 2017
Referat:  Onsdag den 17. maj 2017
Referat:  Onsdag den 15. marts 2017
Referat:  Tirsdag den 6. december 2016
Referat:  Tirsdag den 20. september 2016
Referat:  Onsdag den 18. maj 2016
Referat:  Torsdag den 17. marts 2016

Kommende møder:
Tirsdag 22. september 2020
Torsdag 10. december 2020
Onsdag 17. marts 2021
Tirsdag 8. juni 2021