Medlemmer

Bestyrelsen ved Vordingborg Gymnasium & HF

 Formand: Repræsentant for Vordingborg Erhvervsforening:  Christian Brix-Hansen
 Repræsentant for Professionshøjskolen Absalon  Stina Løvgreen Møllenbach
 Kommunerepræsentant:  Martin Graff Jørgensen
 Repræsentant for skolelederne:  Anne-Marie Jacobsen
 Valgt ved selvsupplering:  Simon Sandfeld
 Valgt ved selvsupplering:  Jesper Brandt Andersen
 Medarbejderrepræsentant m. stemmeret:  Bettina Polke Kaliebe
 Medarbejderrepræsentant u. stemmeret:  Karina Krogh
 Elevrepræsentant m. stemmeret:  Bjarke Ziegler 3a
 Elevrepræsentant u. stemmeret:  Klara Otzen 3x
 Sekretær:  Rektor Jakob Stubgaard