Bogdepot

Her kan du henvende dig, hvis du mangler en bog eller skal aflevere de udleverede bøger. Når du ikke skal bruge dine bøger længere, bliver de hjemkaldt, og markeres med rødt på din forside i Lectio. 

Husk dit studiekort eller sundhedskort ved alle henvendelse i bogdepotet. Det fremmer ekspeditionen.

Kontakt:
Karina Krogh - kk@vordingborg-gym.dk
Niels Odgaard - no@vordingborg-gym.dk

Åbningstid
Mandag til fredag kl.11.00-12.00
Hvis depotet er lukket, kan du henvende dig til Niels på pædagogisk værksted eller på skolens kontor.