Administration - TAP

Bettina Lundgaard (LU), Administration
Skema, Læreradministration, Eksamen
Karin Jensen (JE), Administration
Økonomi, Løn & Personale
Karina Krogh (KK), Administration
Hjemmeside, Information, Bogdepot, Tilsyn med biblioteket, Elevadministration
Lene Nielsen (LN), Administration
Økonomi, Løn & Personale
Leni Winther (LW), Administration
SU/Befordring, Lokaleudlejning, Elevadministration
Niels Odgaard (NO)
Pædagogisk værksted og bogdepot
Troels Rasmussen (TOR)
IT-afdelingen - 2.59