Bibliotek/bogdepot

Hans-Christian Falch Horn (HFH)
Lærerkøkken, bogdepot og IT
Karina Krogh (KK), Administration
Hjemmeside, Information, Bogdepot, Tilsyn med biblioteket, Elevadministration
Mette Maria Storm, Bibliotekar
Niels Odgaard (NO)
Pædagogisk værksted og bogdepot
Pia Djursing, Biblioteksassistent