Bibliotek/bogdepot

Hans-Christian Falch Horn (HFH)
Lærerkøkken, bogdepot og IT
Karina Krogh (KK), Administration
Hjemmeside, Information, Bogdepot, Tilsyn med biblioteket, Elevadministration
Mette Maria Storm, Bibliotekar
Pia Djursing, Biblioteksassistent