Lærere

Amjed Farooq Afzal (AA), Lærer
Fysik, Informatik, Matematik
Anne Mette Illemann Ziegler (AM), Lærer
Dansk, Spansk
Studievejleder og kursusleder
Tlf. 22 10 45 89
Anne Sophie Nøhr Geil (ASG), Lærer
Musik, Psykologi
Årsvikar
Åse Uttenthal (AAU), Lærer
Biologi, Bioteknologi
Bettina Polke Kaliebe (KL), Lærer
Dramatik, Religion, Tysk
Tillidsrepræsentant
Bjarne Wessel (BW), Uddannelsesleder
Astronomi, Fysik, Matematik
Matematikvejleder
Bjørn Wiinstedt Clausen (BC), Lærer
Fysik, Kemi
Bodil Witus Nielsen (BWN), Lærer
Bioteknologi, Kemi
Brian Olszak (BOL), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Christian Romme Vaupel (CV), Lærer
Engelsk, Musik
Christian Selling (CS), Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk
Christina Olsson (CO), Lærer
Historie, Spansk
Orlov i skoleåret 2019/2020
Christine Brink (CB), Lærer
Engelsk, Fransk
Tutor for udenlandske elever.
Cille Holm Tandrup (CT), Lærer
Dansk, Mediefag
Eline Andreasen (EA), Lærer
Dansk, Religion
Læsevejleder
Erik Ibsen Rømer (EI), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Samfundsfag
Studievejleder og kursusleder
Tlf. 22 75 70 74
Flemming Andersen (FLA), Lærer
Fysik, Matematik
Årsvikar
Frederik Sorgenfrey (FS), Lærer
Engelsk, Historie
International koordinator
Gitte Rye (GRN), Lærer
Billedkunst, Fransk
Hans-Henrik Pedersen (HH), Lærer
Idræt, Samfundsfag
Helene Holbek Leganger Berg (HBE), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Tutor for udenlandske elever
Henning M. Kristensen (HK), Uddannelsesleder
Dansk, Historie, Mediefag
Information og pressekontakt
Tlf. 21 63 32 77
Henriette Lundbye Petersen (HLP), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi
Ida Louise Ege (ILE), Lærer
Engelsk
Læsevejleder
Jens Heiberg Plovdrup (JP), Lærer
Dansk, Filosofi
Jeppe Mordhorst (JM), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Idræt
Jesper Knud Jansson (JJ), Lærer
Idræt, Naturgeografi
Kenneth Handberg (KHA), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Matematik
Kristian Zacho (KRZ), Lærer
Historie, Idræt
Årsvikar
Lars Kvist Jørgensen (LK), Lærer
Biologi, Historie
Studievejleder
Tlf. 20 19 24 10
Lars Rostgaard Toft (LT), Lærer
Historie, Naturgeografi
Line Guntoft Riiskjær (LGR), Lærer
Engelsk, Psykologi
Lise Bach (LB), Lærer
Fysik, Matematik
Lone Daugaard Andersen (LDA), Lærer
Billedkunst, Dansk, Religion
Mads Gelting (MGE), Lærer
Religion, Samfundsfag
Maria Landkildehus Christensen (MLC), Lærer
Dansk, Tysk
Maria Mæchel Fritzen (MMF), Lærer
Naturgeografi, Samfundsfag
Årsvikar
Marie Barslev (MBA), Lærer
Dansk, Historie
Marie Bové-Christensen (MBC), Lærer
Fransk
Vikar
Marie Louise Petersen (MLP), Lærer
Dansk, Spansk
Årsvikar
Max Wilken (MWI), Lærer
Matematik
Mette Abildgaard (MA), Vicerektor
Naturgeografi
Tlf. 20 63 31 57
Mette Baunøe (MB), Lærer
Engelsk, Mediefag
Mette Smit Kehl (MKE), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Årsvikar
Mette Stær (MST), Lærer
Matematik
Michael Langgaard Olesen (OL), Lærer
Astronomi, Fysik, Matematik
Matematikvejleder
Michelle Waterstradt (MWA), Lærer
Kemi
Årsvikar
Naja Mandrup (NMA), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Nicolai Friis Lundsgaard (NFL), Lærer
Dansk, Musik
Nicolaj Rasmussen Christiansen (NC), Lærer
Historie, Samfundsfag
Rasmus Erhardsen (RE), Lærer
Historie, Idræt
Rune Bredahl Rasmussen (RBR), Lærer
Samfundsfag, Spansk
Sandra Holm (SHO), Lærer
Spansk
Årsvikar
Simon Beierholm (SBE), Lærer
Dansk, Religion
Årsvikar
Sine Maria Frimann (SF), Lærer
Dansk, Historie
Torben Lehn (TL), Lærer
Historie, Samfundsfag
Tove Niclasen (TN), Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Trine Vilstrup Husby (HU), Lærer
Dramatik, Engelsk
Troels Hjort Lassen (HL), Lærer
Historie, Idræt
Zenia Menzer (ZM), Lærer
Dansk, Psykologi