Brug af IT og internet

Regler for brug af Vordingborg Gymnasium & HF's computere og internet

Brugernes rettigheder
Skolens computere er beregnet til undervisningsformål, og må derfor frit bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Skolens adgang til Internettet er beregnet til undervisningsformål. Brugerne af skolens computere har derfor fri adgang til at bruge Internettet i forbindelse med undervisningsrelaterede opgaver.

Forbud

  • Det er forbudt at ændre i maskinernes opsætning.
  • Det er forbudt at indlægge programmer (herunder spil) på harddiskene.
  • Det er forbudt at slette andet end ens egne filer fra harddiskene.
  • Det er forbudt at bruge Internettet til kommercielle formål.

Enhver brug af skolens computere og Internettet på en måde, som efter skolens vurdering er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, er forbudt.

Brugerens pligter
Alle brugere af Vordingborg Gymnasium & HF’s computere skal overholde almindelig god etik på Internettet og undgå at genere andre brugere på Internettet. Almindelige danske og internationale regler (f.eks. om ophavsret) skal ubetinget overholdes.

Brugerne har alene selv ansvaret for de handlinger, som de foretager under brug af skolens computere og Internettet.

Computerspil og planløs Internetsurfing skal ubetinget vige for undervisningsrelateret arbejde.

Mad og drikkevarer skal holdes i god afstand fra skolens computere og printere.

Undgå unødig udskrivning - tænk både økonomisk og økologisk.

Vis respekt og vær hensynsfuld overfor dataudstyr og medbrugere.

Sanktioner
Overtrædelse af disse regler medfører de samme sanktioner, som gælder for overtrædelse af studie- og ordensregler.