Rusmiddelpolitik

Øl, vin og spiritus af enhver art må ikke medbringes eller nydes inden for centrets område.

Ved fester på skolen, som arrangeres af skolen, tillades indtagelse af alkohol i begrænset omfang, dog således, at eleverne kun må nyde alkoholiske drikke, som udskænkes af kantinen eller under en lærers ansvar. Det er således forbudt eleverne at bringe alkohol ind på skolen. De alkoholiske drikke må højst have en promille, der svarer til alm. pilsnerøl. Ved fester er der altid ansvarlige vagter, som sikrer, at reglerne overholdes, og professionelle dørmænd sikrer adgang til fester.

Det er til enhver tid forbudt at medbringe, indtage, sælge eller opfordre til indtagelse af enhver form for narkotika på Uddannelsescentrets område. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning.

Disse regler for adfærd gælder også, når undervisningen er henlagt til andre steder, fx ekskursioner, studierejser mv. Reglerne gælder også, når eleverne i fritiden indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen.