Værdier

Vordingborg Gymnasium & HF´s værdier

På Vordingborg Gymnasium & HF har alle mulighed for at gennemføre en uddannelse, uanset social og personlig baggrund. Der er plads til den, du er, og blik for den, du kan blive.

Vi giver eleverne mulighed for at udvikle sig til hele mennesker i et fagligt og socialt miljø, der orienterer sig mod vores omverden, lokalt og internationalt gennem samarbejdspartnere og aftaler både i vores lokale opland og med uddannelsesinstitutioner i europæiske og globale netværk.

Vordingborg Gymnasium & HF er en moderne skole, der lægger vægt på fem overordnede værdier:

Dannelse

I centrum står faglig fordybelse, viden, kritisk sans, rummelighed og omverdensforståelse.

Demokrati

Den enkelte udfolder sig i et miljø præget af fællesskab, deltagelse, åbenhed og gennemsigtighed.

Nærvær

Dagligdagen præges af tolerance, empati, respekt og anerkendelse.

Ansvarlighed

Alle udviser initiativ, mod og hjælpsomhed i forhold til opgaven, hinanden og samarbejdet.

Kreativitet

Uden nysgerrighed ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode ideer. Uden gode ideer ingen udvikling.

Vedtaget i SU - oktober 2016