Rektor til Vordingborg Gymnasium & HF

Rektor til Vordingborg Gymnasium & HF

Vil du være ansvarlig for at skabe de bedste rammer for kommende studenter på Sydsjælland, Møn og Nordfalster? Vil du bidrage til at løfte de unge mennesker, så de kan følge deres interesser og udvikle deres fulde potentiale? Måske du i så fald er den kommende rektor for Vordingborg Gymnasium & HF.

Om Vordingborg Gymnasium & HF
Da skolens mangeårige rektor er gået på pension, søger Vordingborg Gymnasium & HF en ny rektor til at lede skolen fremad.

Vordingborg Gymnasium & HF er en mellemstor uddannelsesinstitution med 60 lærere, 9 TAP’ere og 625 elever fordelt på 25 klasser. Vordingborg Gymnasium & HF er kendetegnet ved dannelse, ansvarlighed, rummelighed og trivsel, og skolen ser det som sin opgave at bidrage til, at alle unge på Sydsjælland, Møn og Nordfalster får muligheden for at tage en gymnasial uddannelse og dernæst at kunne videreuddanne sig.

Vordingborg Gymnasium & HF har i undervisningen fokus på dannelse, fordybelse og det kreative. Eleverne skal have mulighed for at følge netop deres drømme og interesser, og skolen tilbyder derfor en bred vifte af studieretninger.

Den kommende rektor kommer til at stå i spidsen for en veldrevet skole, hvor både elevsøgning og økonomi er stabil. Skolen har bygninger, udstyr og materialer, der alle understøtter elevernes læring bedst muligt. Desuden samarbejder Vordingborg Gymnasium & HF med ZBC og Vordingborg Kommune om bygningsdriften, da flere fællesarealer er delte.

Rektor er – med reference til bestyrelsen – øverste leder for det samlede gymnasium og for den samlede ledelse, som udover rektor består af en vicerektorer og to uddannelsesledere.

Organisationsdiagram kan ses HER.

Stillingen som rektor
Rektor refererer direkte til bestyrelsen og er den overordnede ansvarlige for den daglige drift af Vordingborg Gymnasium & HF.

Rektor er dermed ansvarlig for den pædagogiske, faglige, administrative og økonomiske drift. Rektor skal sikre, at skolen efterlever egen vision og egne værdier, og rektor er desuden ansvarlig for, at skolens omdømme og tiltrækningskraft konstant er i positiv udvikling.

Rektor arbejder til dagligt tæt sammen med administrationen og den øvrige ledelse, og sammen med alle medarbejderne skal ledelsen sikre, at skolen altid har det rigtige og tidssvarende uddannelsesudbud af studieretninger i forhold til den demografiske udvikling. På den baggrund skal rektor sørge for, at skolen er veldrevet og velansøgt.

Faglige kvalifikationer
Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder:

 • Erfaring med ledelse i gymnasiesektoren 
 • Dokumenteret erfaring ift. ledelsesmæssige og strategiske resultater i nuværende eller tidligere lederjob
 • Et godt kendskab til og viden om den politiske udvikling på ungdomsuddannelses-området med særligt fokus på gymnasie- og HF-området
 • Erfaring med ledelse af videnmedarbejdere på undervisningsområdet
 • Økonomisk ansvarlig drift af uddannelsesinstitution
 • Erfaring med ledelse af ledere og af ledelsesteam
 • Erfaring med udvikling af uddannelsesinstitutioner
 • Erfaring med undervisning i den gymnasiale sektor
 • Relevant kandidatgrad og pædagogikum
 • Gerne lederuddannelse

Personlige kompetencer
Den ideelle kandidat karakteriseres ved at være:

 • En tydelig leder, der går forrest og er gennemsigtig i sine beslutninger
 • Professionelt eksekverende, når situationen kræver det og sikrer sig det rette handlegrundlag gennem en analytisk tilgang
 • En dygtig kommunikator, der kan skabe og formidle en fælles fortælling
 • Lyttende og kan skabe legitimitet og følgeskab både på individniveau og blandt medarbejderne generelt
 • Anerkendende og kan uddelegere ansvar og beslutningskompetence, når det er muligt
 • Repræsentant for organisationen og kan fremme dens interesser – også politisk
 • Troværdig og empatisk i relationer til både elever, forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere
 • Motiveret for at skabe de bedste vilkår for de kommende generationer af gymnasieelever

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Stillingen indplaceres i lønramme 37 med et tilhørende skalatrin. Til stillingen er tilknyttet pension samt resultatløn.

Du kan læse mere om stillingen i job- og kravprofilen HER

Læs mere om Vordingborg Gymnasium & HF her på siden.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulenterne Mie Heinfelt på telefon 2179 6509 og Anders Amund Nielsen på telefon 2217 5561.

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-06175) senest den 30. april kl. 10.00. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019.

Der afholdes 1. samtaler i uge 19 og 2. samtaler i uge 21. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.