Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere: Eline Andreasen og Ida Ege, som kan hjælpe dig, når studielæsningen bliver uoverskuelig eller volder problemer.

Hvis du kan kende dig selv i følgende:

  • Læser du, uden at kunne huske dine lektier?
  • Har du svært ved at få struktur på dine skriftlige opgaver?
  • Har du svært ved at stave?
  • Har du svært ved grammatik?
  • Har du svært ved sætningsanalyse?
  • Har du brug for at få tydet dine læreres rettelser?
  • Er du måske ordblind?

Sådan møder du os første gang
I begyndelsen af skoleåret foretager vi en screening af alle elever i 1g og 1hf. Når resultatet af screeningen foreligger, får klassernes dansklærere besked og elever, der har specielle behov og udfordringer, tilbydes kurset "Boost din læsning".

Tidligere deltagere på kurset har opnået øget læsehastighed, og bedre forståelse af det de læser.

Målet
Du skal blive en god læser, og du skal vide, hvordan du læser forskellige slags tekster. Du skal også blive god til at skrive, stave og strukturere dine opgaver. I læsevejledningen tager vi typisk udgangspunkt i de lektier, fag, opgaver og udfordringer, du har.

Her finder du os
I lokale 13.32, via mail eller en besked på Lectio:
Eline: ea@vordingborg-gym.dk
Ida: ile@vordingborg-gym.dk


Screening
Ved skoleårets begyndelse foretager vi en screening af 1g’erne og 1.hf’ernes stavekompetencer. Når resultatet af deres screening foreligger, får eleverne samt klassernes teamledere besked, og elever, der har specielle behov, tilbydes støtteundervisning og læsekursus.​

Læsekursus
Gymnasiets læsekursus sætter fokus på, hvordan eleven kan forbedre og udvikle sin læsefærdighed, så lektielæsningen bliver mere effektiv.
På kurset præsenteres eleverne for en række forskellige læse- og forståelsesteknikker, som de kan bruge i det daglige. Ideen bag kurset er, at målrettet træning kan øge læsetempoet og samtidig optimere forståelsesniveauet, idet eleverne undervises i forskellige strategier som eksempelvis hurtiglæsning, skimning, overblikslæsning og studielæsning.