Socialpædagogisk Støtte - SPS

SPS - Socialpædagogisk Støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Se videoen og læs mere om ordningen: Om SPS for elever og studerende