Søg ungdomsbolig

På Kildemarksvej ligger der 109 ungdomsboliger - se oplysninger om de forskellige boligtyper, priser mv.: Ungdomsboliger

Hvis du ønsker at søge om at få tildelt en ungdomsbolig, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Arbejdernes boligselskab (se skemaet), aflevere det på selskabets adresse eller scanne det og sende det til info@ab-vordingborg.dk

Har du særlige bemærkninger til din ansøgning, så henvend dig til vicerektor Mette Abildgaard.

Ansøgningsskema til ungdomsbolig