Støttemuligheder

SPS - Socialpædagogisk Støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Se videoen og læs mere om ordningen: Om SPS for elever og studerende


Mentorordning

Mentorordningen er et tilbud til elever i gymnasiet og på HF om et antal fortrolige samtaler vedrørende gennemførelsen af uddannelsen. En mentor har til opgave at afklare en elevs problemer i forhold til at gennemføre sin uddannelse. Det primære formål er at hjælpe eleven til at opnå de ønskede mål: at gennemføre uddannelsen med bedst mulig resultat.

Normalt tager skolen initiativet til at tilbyde en mentor til elever, som efter vores vurdering kan have gavn af ordningen, men elever kan også selv henvende sig til vicerektor Mette Abildgaard med ønsket om at få tildelt en mentor, hvis man oplever problemer af faglig eller personlig art, som kan forhindre én i at gennemføre uddannelsen.