Træffetider og information

Ønsker du at komme i kontakt med studievejlederne udenfor normal træffetid, så send en mail eller sms. Så vender de tilbage hurtigst muligt. Du finder deres kontaktoplysninger her: Studievejledere

Studievejledernes træffetider i lokale 3.06
 Onsdag 10/3  3. modul  Eline Andreasen
 Torsdag 11/3  3. modul  Erik Rømer
 Torsdag 11/3  3. modul  Eline Andreasen
 Torsdag 11/3  3. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Mandag 15/3  2. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Mandag 15/3  2. modul  Erik Rømer
 Mandag 15/3  2. modul  Eline Anderasen
 Tirsdag 16/3  2. modul  Eline Andreasen
 Tirsdag 16/3  4. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Torsdag 18/3  3. modul  Erik Rømer


1. modul: 8.10-9.40
2. modul: 9.55-11.25
3. modul: 11.55-13.25
4. modul: 13.40-15.10

Studievejleder og klasser
 Lars Kvist Jørgensen  1a, 1v, 2a, 2v, 3v, 3y, 1q, 2q
 Erik Ibsen Rømer  1c, 1x, 1y, 2x, 2y, 3b, 3x, 3z, 2p
 Eline Andreasen  1b, 1m, 1z, 2b, 2m, 2z, 3a, 3m, 1p


Alle klasser i HF og STX har en studievejleder, der følger hver enkelt elev og klassen gennem de 2 eller 3 år uddannelsen varer. Studievejlederen skal hjælpe eleverne til at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejlederne samarbejder med ledelsen, SU-medarbejderen, klassens teamleder, tutorer (HF), mentorer og andre lærere om den enkelte elev og klassen. Studievejlederens opgaver fordeler sig dels som kollektiv vejledning, dels som individuel vejledning.

Den kollektive vejledning er f.eks om arbejdsvaner og studieteknik samt orientering om skoleforløbet, valgfag og fagvalg samt valg af studieretning efter grundforløbet – den individuelle vejledning er samtaler i starten af 1.g og 1.HF, hvor studievejledern/- tutorerne med udgangspunkt i uddannelsespapirerne fra Folkeskolen drøfter eventuelle overgangsproblemer.

Studievejlederne svarer selvfølgelig på spørgsmål vedrørende SU.

Derudover kan alle elever tale med studievejlederen om faglige, økonomiske og personlige problemer og vi kan henvise til Vordingborg Kommunes Ungecenter, hvis problemerne kræver en samlet indsats. Som udgangspunkt har studievejlederne tavshedspligt, da det er vigtigt at opretholde et fortrolighedsforhold.

Studievejlederne har planlagte træffetider lagt ind i skemaet i Lectio. Alle elever og evt. forældre kan træffe aftale om samtaler med den enkelte vejleder.