Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning har en række vejledningstilbud til unge indtil de fylder 25 år. UU vejlederne yder bl.a. vejledning, information og støtte til eleverne i grundskolens 6.-10. klasse i deres uddannelsesvalg.

Vi har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på at sikre de unge en ungdomsuddannelse. Sker det at en elev ikke trives med valget af uddannelse her på stedet, kontakter vi UU for på den måde at finde det rette uddannelsesvalg for eleven. Nedenfor er nævnt eksampler på situationer, hvor vi arbejder sammen med UU:

  • Hvis en elev er i tvivl om sine uddannelsesplaner
  • Hvis en elev tænker på at skifte uddannelse
  • Hvis en elev overvejer at stoppe sin uddannelse

På hjemmesiderne UU Sjælland Syd og UU Lolland-Falster kan man søge flere oplysninger og læse lidt om de forskellige vejledningstilbud.