Talentfulde unge dimitterede

Talentfulde unge dimitterede

Tirsdag den 26. januar 2021 dimitterede 8 talentfulde 3g’ere fra Akademiet for Talentfulde Unge ved en festlig virtuel diplomoverrækkelse. Der var oplæg ved Frederik Hjorth, KU, med titlen ”Trumpismen længe leve”, hvor Frederik Hjorth bl.a. kom ind på årsagerne til Trumps valgsejr i 2016 og angrebet på Capitol Hill den 6. januar 2021. Spørgelysten til Frederik Hjorth var stor blandt de mange dimittender.

Arrangementet fortsatte med en elevtale holdt af Mikkel Vestergaard, som bl.a. kom ind på de mange oplæg, workshops, camps og meget mere, som alle dimittenderne har oplevet i Akademiet for Talentfulde Unge. Mikkel Vestergaard nævnte Vordingborg Gymnasium & HF specifikt i sin tale, da han på et tidspunkt var blevet opmærksom på, at en dimittend herfra prioriterede at deltage trods større afstand og transporttid end ham selv.

Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud til de gymnasieelever, som har overskud til ekstra særlige akademiske tilbud og har en bred faglig interesse. De talentfulde elever udfordres i løbet af 2 år med diverse seminarer, workshops, foredrag, virksomheds- og universitetsbesøg. Akademiet udfordrer de unge både fagligt og socialt og styrker deres akademiske og personlige udvikling.

De 8 dimittender fra Vordingborg Gymnasium & HF er: 
Anna Steenstrup Hansen 3b, Mie Schou Fribert 3m, Frederik Thustrup Pommer 3v, Sean Neerup Mulvihill 3v, Selina Irene Tjørnehøj Kirkaas 3v, Josefine Kelfast Petersen 3x, Vibe Orthmann Johansen 3x, Veronica Amalie Wilhjelm 3z

Herudover modtog følgende et deltagerbevis:
Ella Marie Henningsen 3y og Sofie Amalie Andersen 3y

Tillykke!