Uddannelser

Vordingborg Gymnasium & HF udbyder uddannelserne Det almene gymnasium STX og HF

Det almene gymnasium - STX er en tre-årig ungdomsuddannelse, der er målrettet til dig, som først og fremmest søger mod en videregående uddannelse. Uddannelsen består af et grundforløb på tre måneder efterfulgt af et studieretningsforløb. Det samlede forløb er en kombination af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. 

Læs mere om Det almene Gymnasium - STX

HF er en to-årig ungdomsuddannelse der er målrettet til dig som først og fremmest sigter mod en videregående uddannelse. Uddannelsen lægger vægt på både den teoretiske og den praktiske dimension. 

Læs mere om HF