Før STX/HF

Hvis du går i folkeskolen bliver du tilbudt to introduktionskurser i  8. klasse og ligeledes kan du blive tilbudt et brobygningsforløb til en ungdomsuddannelse i 9.eller 10. klasse. 

Målet med denne brobygning er, at du bliver mere afklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse.

Tilmeldingen til disse kurser sker via Ungdommens Uddannelsesvejledning på din skole.

Læs mere om Introduktionskurser i 8. klasse og brogbygningsforløb i 9. eller 10. klasse på Vordingborg Gymnasium & HF