Information om HF

HF (Højere Forberedelseseksamen)

Hvor de øvrige gymnasiale uddannelser er 3-årige, er HF 2-årig. På HF får du en solid og bred gymnasieuddannelse, der er målrettet korte og mellemlange videregående uddannelser.
Mange HF-studenter læser videre indenfor områder som sygeplejerske, lærer, pædagog, fysioterapeut, finansøkonom, politibetjent og lignende.

Når HF kan færdiggøres på kun to år, skyldes det, at der er færre fag på A- og B-niveau. En særlig ting for HF er des- uden, at du ikke får årskarakter i fagene, men afslutter dem alle med en eksamen.

Den overordnede struktur på HF
En HF-uddannelse består af fire semestre på et halvt år hver. De to første semestre indeholder kun obligatoriske fag, som alle har. Nogle af dem er grupperet i faggrupper. 3. og 4. semester består desuden af fagpakkefag og valgfag. Fagene fordeler sig som vist i skemaet nedenunder.  

 1.hf, 1. semester  1.hf, 2. semester
 Dansk A  Dansk A
 Engelsk B  Engelsk B
 Matematik C  Matematik C
 Naturvidenskebelig Faggruppe
 (Biologi C, Geografi C, Kemi C)
 Naturvidenskebelig Faggruppe
 (Biologi C, Geografi C, Kemi C)
 Kultur- og samfundsfagsgruppen
 (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
 Kultur- og samfundsfaggruppen
 (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
 Praktisk-musisk fag
 (Musik C, Billedkunst C eller Idræt C)
 
 2.hf, 3. semester  2.hf, 4. semester
 Dansk A  Dansk A
 Engelsk B  Engelsk B
 Kultur- og samfundsfagsgruppen
 (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
 Større Skriftlig Opgave (SSO)
 Fagpakkefag  Fagpakkefag
 Valgfag  Valgfag

Valg før start
Når du tilmelder dig HF på Vordingborg Gymnasium & HF, skal du vælge, hvilket praktisk-musisk fag du vil have (Musik C, Billedkunst C eller Idræt C).

Dine valgfag og din fagpakke vælger du først i løbet af 2. semester. Det sker efter en grundig vejledning fra dine lærere og studievejledere.

Læs mere om HF i Orienteringshæftet:
Orientering om uddannelser 2021-2022 (Issuu)

Skema over valgfag i hf

Fagpakker og valgfag
En fagpakke er en kombination af to fag, der har et naturligt fagligt samspil og er målrettet et særligt videregående uddannelsesområde. Fagpakkerne består enten af obligatoriske fag, der er hævet til B-niveau eller af helt nye fag på C-niveau. Med valgfag har du yderligere mulighed for at tone din HF mod din videre uddannelse. Valgfagene er også enten obligatoriske fag, der bliver hævet, eller nye C-niveau-fag.

Fagpakker og fag på hf

Projekt- og praktikforløb
Som noget helt særligt i HF-uddannelsen skal du gennemføre tre projekt- og praktikforløb. Forløbene skal hjælpe dig til at indkredse dine faglige og erhvervsmæssige interesser, de skal gøre dig klogere på dit valg af fagpakke og i sidste ende dit valg af videre uddannelse efter HF. Projekt- og praktikforløbene veksler mellem faglig fordybelse og praktisk ”feltarbejde”. Forløbene foregår dels på skolen, dels på en lokal uddannelsesinstitution eller på en privat eller offentlig arbejdsplads.