Optagelsesprøve HF

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed
Vordingborg Gymnasium & HF

Vi har to typer prøver:

  • Obligatorisk optagelsesprøve for elever der ikke har aflagt alle folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.
  • Uddannelsesparathedsvurdering for elever der er erklæret ”ikke uddannelsesparate”.

Obligatorisk optagelsesprøve
Ansøgere tages til prøve i fire fag: Dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi.
Prøverne aflægges på folkeskolens niveau i 10. klasse.
Prøven i fysik-kemi aflægges på folkeskolens afgangsniveau.
Prøvens resultat og dermed afgørelsen gives skriftligt af Vordingborg Gymnasium & HF til ansøgeren og til Ungdommens Uddannelses-vejledning. Rektors afgørelse er endelig.

Uddannelsesparathedsvurdering
Ved vurdering af uddannelsesparathed indgår både faglige prøver og vurdering af personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre HF.

Faglige forudsætninger:
Ansøgere tages til prøve i tre fag: Dansk, engelsk og matematik.
Personlige og sociale forudsætninger:
Ansøgere vurderes i forbindelse med en samtale med en studievejleder. Samtalen har til formål at indkredse de personlige og sociale forudsætninger.
Prøvens resultat og dermed afgørelsen gives skriftligt af Vordingborg Gymnasium & HF til ansøgeren og til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Afgørelsen træffes på baggrund af en helhedsvurdering af de faglige, de sociale og de personlige forudsætninger.
Rektors afgørelse er endelig.

De faglige prøver forløber således:

  • Prøverne er mundtlige og varer 15 min.
  • Prøveformen er en samtale om en ulæst tekst/opgave
  • Til hvert fag gives 15 min. forberedelsestid
  • I løbet af forberedelsestiden besvarer eleven nogle få spørgsmål skriftligt
  • I hvert fag medvirker 2 faglærere
  • I matematik kan lommeregner benyttes i forberedelsestiden.
    Eleven skal selv medbringe lommeregner.

Optagelsesbekendtgørelsen (UVM)