Læsekursus

Læsekursus
Gymnasiets læsekursus sætter fokus på, hvordan eleven kan forbedre og udvikle sin læsefærdighed, så lektielæsningen bliver mere effektiv.
På kurset præsenteres eleverne for en række forskellige læse- og forståelsesteknikker, som de kan bruge i det daglige. Ideen bag kurset er, at målrettet træning kan øge læsetempoet og samtidig optimere forståelsesniveauet, idet eleverne undervises i forskellige strategier som eksempelvis hurtiglæsning, skimning, overblikslæsning og studielæsning.

Screening
Ved skoleårets begyndelse foretager vi en screening af 1g’erne og 1.hf’ernes stavekompetencer. Når resultatet af deres screening foreligger, får eleverne samt klassernes teamledere besked, og elever, der har specielle behov, tilbydes støtteundervisning.

Støtteundervisning
I støtteundervisningen tages udgangspunkt i elevens særlige behov. Der tilbydes blandt andet undervisning i stavning, grammatik og hjælp til skriftlige opgaver. Undervisningen kan foregå på gymnasiet mellem lærer og elev, somme tider også i små grupper, mens en anden del består i, at eleven tager øvelser med hjem, som efterfølgende rettes og gennemgås. Timerne placeres enten før eller efter den almindelige skemalagte undervisning.

Læsevejledere
Skolen har to læsevejledere: Ida Louise Ege og Eline Andreasen