Optagelse på STX og HF

Nye adgangskrav

For dig der søger direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse:

  • Din skole vurderer, om du er uddannelsesparat
  • Du sender tilmeldingen elektronisk til os via optagelse.dk senest den 1. marts 2020.

Du kan se video og grafik samt læse om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav fra 9. klasse (Uddannelsesguiden)

Du kan se video og grafik samt læse om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav fra 10. klasse (Uddannelsesguiden)

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser (retsinfo.dk)


Optagelse på STX

Orientering om STX (UVM)

Fag og læreplaner STX (UVM)

Information om optagelsesprøver

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (Retsinformation)

Optagelsesbekendtgørelsen pr. 1. april 2020 (Retsinformation)

Ansøgning til HF og STX hvis du har forladt grundskolen (optagelse.dk)


Optagelse på HF

Information om HF (UVM)

Fag og læreplaner (UVM)

Information om optagelsesprøver

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (Retsinformation)

Optagelsesbekendtgørelsen pr. 1. april 2020 (Retsinformation)

Ansøgning til HF og STX hvis du har forladt grundskolen (optagelse.dk)