Fag på STX

En studentereksamen består af fag på C-, B- og A-niveau, hvor A-niveau er det højeste.

Du kan her læse lidt om de forskellige fag på Vordingborg Gymnasium & HF ved at vælge i skemaet, og under STX-fag og  STX-Valgfag på UVM's hjemmeside kan kan du finde læreplaner for de enkelte fag og læse om fagenes mål og indhold.

Alle fag alfabetisk
Almen Sprogforståelse (AP) Astronomi
Biilledkunst Biologi
Bioteknologi Dansk
Dramatik Engelsk
Erhvervsøkonomi Filosofi
Fransk Fysik
Historie Idræt
Informatik Kemi
Kultur- og Samfundsfag (KS) Latin
Matematik Mediefag
Musik Naturgeografi
Naturvidenskabelig Faggruppe (NF) Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
Oldtidskundskab Psykologi
Religion Samfundsfag
Spansk Tysk


Obligatoriske fag
Nogle fag er obligatoriske fag. Det er: Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), Almen Sprogforståelse (AP), 2. fremmedsprog B/A, dansk A, engelsk B, historie A, oldtidskundskab C samt fagene fysik C, idræt C, et kunstnerisk fag C, matematik C, religion C og samfundsfag C samt mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på mindst C-niveau. Matematik eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Under STX-fag på UVM kan du finde læreplaner for de enkelte fag og læse om fagenes mål og indhold

På nogle studieretninger skal du i 3.g vælge enten matematik, fysik, biologi eller naturgeografi på B-niveau.

På nogle studieretninger skal du ved tilmeldingen vælge et kunstnerisk fag samt et fremmedsprog. Herunder kan du se dine valgmuligheder inden for de to kategorier:

Kunstneriske fag: Billedkunst C, dramatik C, mediefag C og musik C.
Fremmedsprog: Fransk begynder A, fransk fortsætter B, spansk begynder A og tysk fortsætter B.

Valgfag
Deruover skal du i løbet af 1.g vælge valgfag. Vi udbyder en lang række valgfag på flere forskellige niveauer. Ønsker du et fag på et bestemt niveau, som du ikke kan få i en studieretning, kan du ofte få dit ønske opfyldt som valgfag. Antallet af valgmuligheder afhænger af den studieretning, du vælger.

Se liste over mulige valgfag