Information om STX

Den overordnede struktur i gymnasiet
STX er en forkortelse for ’Studentereksamen’. STX er altså den oprindelige gymnasieuddannelse, der har eksisteret i mere end 100 år, og som sikrer dig den røde studenterhue, når du bliver færdig efter tre år. STX er den bredeste af de gymnasiale uddannelser, fordi  den indeholder alle fagområder. 

Derfor er STX en uddannelse, der åbner op for alle typer af videregående studier. Mange STX-studenter vælger senere en lang universitetsuddannelse, men STX er også god til korte eller mellemlange videregående uddannelser.

STX er delt ind i et Grundforløb og et Studieretningsforløb.

Grundforløbet - et afklaringsforløb
STX starter med et kort grundforløb på tre måneder, som er ens for alle. Her har du nogle få kendte fag, og her lærer du, hvad det vil sige at være gymnasieelev.

Du lærer om studieteknik og har desuden to særlige forløb om grundlæggende naturvidenskab og grundlæggende sprog.

Grundforløbet kaldes et afklaringsforløb, fordi det skal gø-  re dig klar til at beslutte, hvilken studieretning du vil have. Derfor vejledes du grundigt om dine forskellige muligheder, og du prøver, hvordan undervisningen foregår i forskellige studieretninger. Vi hjælper og vejleder dig med andre ord til at vælge den helt rigtige studieretning for netop dig.

STX er den originale studentereksamen, hvor man efter tre år får den røde studenterhue. Den brede og almemne STX-eksamen giver adgang til alle de videregående uddannelser. STX er derfor et godt valg, hvis du vil holde dine muligheder åbne og endnu ikke har besluttet dig for, hvad du vil efter din ungdomsuddannelse. Mange STX-studenter vælger en lang universitetsuddannelse, men STX er også god til korte eller mellemlange viderergående uddannelser.

Læs mere om STX i hæftet:
Orientering om uddannelser 2021-2022 (Issuu)

I grundforløbet har du følgende fag:

 Grundforløb
 Almen Sprogforståelse (AP)
 Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)
 Dansk
 Engelsk
 Idræt
 Matematik
 Samfundsfag
 2. fremmedsprog (Fransk, Spansk eller Tysk)
 Kunstnerisk fag (Billedkunst, Drama, Mediefag eller Musik)
 Undervisning i studieretningsfag

Valg før start
Du skal altså ikke vælge studieretning på forhånd. Du kan vente med at bestemme dig, til du ved, hvilke fag og områder der interesserer dig.

Men når du tilmelder dig på optagelse.dk skal du vælge:

  • Et kunstnerisk fag: Billedkunst, dramatik, mediefag elelr musik.
  • Et 2. fremmedsprog: Tysk, fransk eller spansk.

Studieretningsforløbet
Efter det tre måneder lange grundforløb starter studieretningsforløbet, og alle placeres i nye klasser efter den studieretning, de har valgt.

Skolen udbyder i alt 11 studieretninger fordelt på det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område.

Bliver den ønskede studieretning ikke oprettet, rådgiver vi dig, så du gennem en anden studieretning og valgfag tilsammen kommer så tæt på dine ønsker som muligt.

Adgangskortet
Adgangskortet STX kan du se hvilke studieretninger der giver adgang til hvilke videregående uddannelser.Når du bruger Adgangskortet, skal du selv anføre det obligatoriske 2. fremmedsprog, hvis det ikke er et af dine studieretningsfag samt dine valgfag.

Studieretninger
Naturvidenskabelige studieretninger
Matematik A - Fysik B - Kemi B
Matematik A - Fysik A - Kemi B
Matematik A - Kemi A - Fysik B
Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B
Biologi A - Kemi B
Samfundsvidenskabelige studieretninger
Samfundsfag A - Matematik A
Samfundsfag A - Engelsk A
Sproglige studieretninger
Engelsk A - Spansk A - Latin C
Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter B
Engelsk A - Fransk A - Tysk fortsætter B
Kunstnerisk studieretning
Musik A - Engelsk A