Information om STX

Den overordnede struktur i gymnasiet
STX er den originale studentereksamen, hvor man efter tre år får den røde studenterhue. Den brede og almemne STX-eksamen giver adgang til alle de videregående uddannelser. STX er derfor et godt valg, hvis du vil holde dine muligheder åbne og endnu ikke har besluttet dig for, hvad du vil efter din ungdomsuddannelse. Mange STX-studenter vælger en lang universitetsuddannelse, men STX er også god til korte eller mellemlange viderergående uddannelser.

Grundforløbet - et afklaringsforløb
STX starter med et kort grundforløb på tre måneder. Her har alle de samme fag, og her lærer du, hvad det vil sige at være gymnasielev. Du lærer om studieteknik og introduceres gennem tor særlige forløb til naturvidenskab og sprog.

Grundforløbet kaldes et afklaringsforløb, fordi det skal gøre dig klar til at beslutte, hvilken studieretning du vil have. Derfor vejledes du grundigt om dine forskellige muligheder, og du prøver, hvordan undervisningen foregår i selvvalgte studieretninger. Vi hjælper og vejleder dig med andre ord til at vælge den helt rigige studieretning for netop dig.

Læs mere om STX i hæftet:
Orientering om uddannelser 2020-2021 (Issuu)

I grundforløbet har du følgende fag:

 Grundforløb
 Almen Sprogforståelse
 Naturvidenskabeligt Grundforløb
 Dansk
 Engelsk
 Idræt
 Matematik
 Samfundsfag
 2. fremmedsprog
 Kunstnerisk fag
 Undervisning i studieretningsfag

Valg før start
Du skal altså ikke vælge studieretning på forhånd. Du kan vente med at bestemme dig, til du ved, hvilke fag og områder der interesserer dig.

Men når du tilmelder dig på optagelse.dk skal du vælge:

  • Et kunstnerisk fag: Billedkunst, dramatik, mediefag elelr musik.
  • Et 2. fremmedsprog: Tysk, fransk eller spansk.

Studieretningsforløbet
Efter det tre måneder lange grundforløb starter studieretningsforløbet, og alle placeres i nye klasser efter den studieretning, de har valgt.

Skolen udbyder i alt 13 studieretninger fordelt på det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område.

Bliver den ønskede studieretning ikke oprettet, rådgiver vi dig, så du gennem en anden studieretning og valgfag tilsammen kommer så tæt på dine ønsker som muligt.

Studieretninger
Naturvidenskabelige studieretninger
Matematik A - Fysik B - Kemi B
Matematik A - Fysik A - Kemi B
Matematik A - Kemi A - Fysik B
Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B
Biologi A - Kemi B
Samfundsvidenskabelige studieretninger
Samfundsfag A - Matematik A
Samfundsfag A - Engelsk A
Sproglige studieretninger
Engelsk A - Spansk A - Fransk fortsætter B
Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter B
Engelsk A - Fransk begynder A - Samfundsfag B
Engelsk A - Tysk fortsætter A - Samfundsfag B
Kunstneriske studieretninger
Musik A - Engelsk A
Musik A - Matematik A