ELOS på Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF blev i 2013 optaget i det prestigefulde ELOS-netværk.

Det er en sammenslutning af skoler i hele Europa, der har som mål at gøre eleverne bevidste om hvad det vil sige at være medborger i EU, for på denne måde at forberede dem til fremtiden i et globaliseret samfund.

ELOS-netværket giver mulighed for samarbejde med andre skoler, der deler dette værdigrundlag. Den europæiske og internationale dimension indgår i alle fag i stx og hf jf. loven om uddannelserne. Helt oplagt er det selvfølgelig i fremmedsprogene, som giver eleverne de sproglige færdigheder, der er en forudsætning for kommunikation med mennesker i andre lande. Desuden får de via arbejdet med varieret tekstmateriale indsigt i de historiske og kulturelle forudsætninger, der kendetegner de forskellige lande.

Også i fag som historie, geografi, samfundsfag, religion, musik, billedkunst og idræt træder kulturmødet  tydeligt frem, men i alle fag er der muligheder for at tilføre en faglig merværdi ved samarbejde på tværs af landegrænser. Det kan foregå i forbindelse med gensidige besøg, f.eks. i forbindelse med studierejserne, eller virtuelt fagligt samarbejde via internettet.

ELOS bliver således også et kvalitetsmærke, der sikrer at kravene til europæiske og internationale kompetencer er opfyldt i alle fag. Eleverne modtager et certifikat som bevis på deres europæiske kompetencer. Beviset kan komme dem til gode ved deres efterfølgende uddannelse, ikke mindst hvis de ønsker at tilbringe en del af deres studietid i et andet land.

ELOS er en del af det europæiske Lifelong Learning Programme under EU.

Mere information kan findes her: ELOS-education